spravydnes.sk
najnovšie správy
Slovenská politika neexistuje

Slovenská politika neexistuje

noveslovo.sk - 27.7.2022: čias, ako ho identifikoval Ľudovít Štúr na úsvite moderných slovenských politických dejín. Je to nesamostatnosť, servilnosť, zapredanosť, pokrytectvo a zrada záujmov ľudu. Vždy sa na čelo drali ľudia,...

Knháreň 2022 – jún 2

Knháreň 2022 – jún 2

noveslovo.sk - 25.6.2022: Prečítali sme. Alexander Sergejevič Puškin: Eugen Onegin | Jaroslav Rezník: Ľudovít Štúr. Génius národa a Európy | Tomáš Černák: Všetku moc do rúk ľudu! Politický vývoj na Slovensku po Februári 1948 |...