spravydnes.sk
najnovšie správy
Priemerné ceny pohonných látok v SR - 2. týždeň 2022

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 2. týždeň 2022

susr.sk - 21.1.2022: com.ibm.skins.NoSkin.skin Priemerné ceny pohonných látok v SR - 2. týždeň 2022. Priemerné ceny pohonných látok v SR - 2. týždeň 2022. Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR. Okruh: Spotrebiteľské ceny a ceny...

Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v novembri 2021

Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v novembri 2021

susr.sk - 21.1.2022: com.ibm.skins.NoSkin.skin Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v novembri 2021. Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v novembri 2021. Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR. Podiel...

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v decembri 2021

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v decembri 2021

susr.sk - 20.1.2022: com.ibm.skins.NoSkin.skin Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v decembri 2021. Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v decembri 2021. Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR. Okruh: Spotrebiteľské ceny...

Nové objednávky v priemysle v novembri 2021

Nové objednávky v priemysle v novembri 2021

susr.sk - 17.1.2022: com.ibm.skins.NoSkin.skin Nové objednávky v priemysle v novembri 2021. Nové objednávky v priemysle v novembri 2021. Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR. Po zohľadnení sezónnych vplyvov nové objednávky...

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 1. týždeň 2022

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 1. týždeň 2022

susr.sk - 14.1.2022: com.ibm.skins.NoSkin.skin Priemerné ceny pohonných látok v SR - 1. týždeň 2022. Priemerné ceny pohonných látok v SR - 1. týždeň 2022. Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR. Okruh: Spotrebiteľské ceny a ceny...

Vývoj jadrovej a čistej inflácie v decembri 2021

Vývoj jadrovej a čistej inflácie v decembri 2021

susr.sk - 14.1.2022: com.ibm.skins.NoSkin.skin Vývoj jadrovej a čistej inflácie v decembri 2021. Vývoj jadrovej a čistej inflácie v decembri 2021. Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR. Okruh: Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných...

Vývoj spotrebiteľských cien v decembri 2021

Vývoj spotrebiteľských cien v decembri 2021

susr.sk - 14.1.2022: com.ibm.skins.NoSkin.skin Vývoj spotrebiteľských cien v decembri 2021. Vývoj spotrebiteľských cien v decembri 2021. Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR. Okruh: Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík....

Podľa IBM, 2 nm čipy môžu pomôcť planéte

Podľa IBM, 2 nm čipy môžu pomôcť planéte

pc.sk - 13.1.2022: Na konferencii MEET2022 Smart Future, vystúpil aj viceprezident spoločnosti IBM - Dr. Xie Dong, ktorý sa rozpovedal o tom, ako spoločnosť prináša nové technológie,vďaka ktorým bude možný trvalo...

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v novembri 2021

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v novembri 2021

susr.sk - 12.1.2022: com.ibm.skins.NoSkin.skin Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v novembri 2021. Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v novembri 2021. Vydavateľ:...

Stavebná produkcia v novembri 2021

Stavebná produkcia v novembri 2021

susr.sk - 11.1.2022: com.ibm.skins.NoSkin.skin Stavebná produkcia v novembri 2021. Stavebná produkcia v novembri 2021. Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR. Stavebná produkcia - Stavebná produkcia (podniková metóda) [st0001ms]...