spravydnes.sk
najnovšie správy
Indikátor ekonomického sentimentu v júni 2022

Indikátor ekonomického sentimentu v júni 2022

susr.sk - 29.6.2022: com.ibm.skins.NoSkin.skin Indikátor ekonomického sentimentu v júni 2022. Indikátor ekonomického sentimentu v júni 2022. Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR. Okruh: Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské...

Výsledky konjunkturálneho prieskumu vo vybraných odvetviach a spotrebiteľská atmosféra na Slovensku v júni 2022

Výsledky konjunkturálneho prieskumu vo vybraných odvetviach a spotrebiteľská atmosféra na Slovensku v júni 2022

susr.sk - 29.6.2022: com.ibm.skins.NoSkin.skin Výsledky konjunkturálneho prieskumu vo vybraných odvetviach a spotrebiteľská atmosféra na Slovensku v júni 2022. Výsledky konjunkturálneho prieskumu vo vybraných odvetviach a...

Vývoj cien vo výrobnej sfére v máji 2022

Vývoj cien vo výrobnej sfére v máji 2022

susr.sk - 28.6.2022: com.ibm.skins.NoSkin.skin Vývoj cien vo výrobnej sfére v máji 2022. Vývoj cien vo výrobnej sfére v máji 2022. Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR. Okruh: Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík. Rast...

Demografia - počet zomretých a príčiny úmrtí v SR v máji 2022

Demografia - počet zomretých a príčiny úmrtí v SR v máji 2022

susr.sk - 27.6.2022: com.ibm.skins.NoSkin.skin Demografia - počet zomretých a príčiny úmrtí v SR v máji 2022. Demografia - počet zomretých a príčiny úmrtí v SR v máji 2022. Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR. Tématická oblasť:...

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 24. týždeň 2022

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 24. týždeň 2022

susr.sk - 24.6.2022: com.ibm.skins.NoSkin.skin Priemerné ceny pohonných látok v SR - 24. týždeň 2022. Priemerné ceny pohonných látok v SR - 24. týždeň 2022. Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR. Okruh: Spotrebiteľské ceny a ceny...

Nákladná a osobná doprava v apríli 2022

Nákladná a osobná doprava v apríli 2022

susr.sk - 24.6.2022: com.ibm.skins.NoSkin.skin Nákladná a osobná doprava v apríli 2022. Nákladná a osobná doprava v apríli 2022. Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR. Okruh: Doprava a poštové služby. Prílohy k IS Nákladná a osobná...

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 23. týždeň 2022

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 23. týždeň 2022

susr.sk - 17.6.2022: com.ibm.skins.NoSkin.skin Priemerné ceny pohonných látok v SR - 23. týždeň 2022. Priemerné ceny pohonných látok v SR - 23. týždeň 2022. Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR. Okruh: Spotrebiteľské ceny a ceny...

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v máji 2022

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v máji 2022

susr.sk - 17.6.2022: com.ibm.skins.NoSkin.skin Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v máji 2022. Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v máji 2022. Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR. Okruh: Spotrebiteľské ceny a ceny...

Nové objednávky v priemysle v apríli 2022

Nové objednávky v priemysle v apríli 2022

susr.sk - 16.6.2022: com.ibm.skins.NoSkin.skin Nové objednávky v priemysle v apríli 2022. Nové objednávky v priemysle v apríli 2022. Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR. Pokles nových objednávok v priemysle sa nezastavil, i keď sa...

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v apríli 2022

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v apríli 2022

susr.sk - 13.6.2022: com.ibm.skins.NoSkin.skin Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v apríli 2022. Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v apríli 2022. Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR....