spravydnes.sk
najnovšie správy
Mária Kráľovičová: Ako súvislá kultúrna pevnina sme posúvali vývin dopredu

Mária Kráľovičová: Ako súvislá kultúrna pevnina sme posúvali vývin dopredu

noveslovo.sk - 25.1.2021: Osobnosti. Počet zobrazení: 9. Prvé tohoročné číslo dvojtýždenníka Bojovník prinieslo exkluzívny rozhovor s národnou umelkyňou Máriou Kráľovičovou pod titulkom Aj Sládkovičova Marína mala ľanové vlasy...